Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode
Ik werk met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht om volgens de 5 stappen van de Meldcode te handelen.

De vijf verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

1. In kaart brengen van signalen

2. Overleg met collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis

3. Gesprek met cliënt

4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen

5. Beslissen: hulp organiseren of melden