Integratieve Psychotherapie

Kortdurend en effectief

Integratieve psychotherapie is een kortdurende, effectieve en eigentijdse vorm van therapie. De basis is te herleiden tot belangrijke stromingen in de psychotherapie.

Jij staat centraal

Als Integratief Therapeut schenk ik aandacht aan alle aspecten van jouw menszijn: psychisch, gedragsmatig, cognitief, emotioneel, lichamelijk, sociaal en levensbeschouwelijk. Kortom, de hele mens staat centraal in mijn aanpak. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat ieder mens van binnen oplossingen en antwoorden kan vinden om datgene te doen wat nodig is voor zijn herstel. Als Integratief Therapeut begeleid ik jou om die hulpbronnen – je eigen toolkit als het ware-  te (her)ontdekken en in te zetten voor jezelf, tot het moment dat je bemerkt dat je zelf weer verder kunt.

Als Integratief therapeut maak ik gebruik van verschillende therapeutische inzichten en methodieken uit verschillende stromingen. Zoals rationeel emotieve therapie (RET), gedragstherapie (o.a. ACT), oplossingsgerichte therapie, inner child therapy, werken met de innerlijke belevings-wereld m.b.v. actieve imaginatie - innerlijke beelden  en visualisaties, voice dialogue (stoelentechniek en delen-werk), mindfulness en voor traumaverwerking EMDR. Door deze veelzijdigheid is een aanpak op maat mogelijk.  Integratieve Psychotherapie is datgene doen wat jij op dat moment nodig hebt voor jouw herstel.Van A naar Beter!