EMDR

Verwerken van akelige gebeurtenissen

EMDR betekent Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een psychotherapeutische behandelmethode die ontwikkeld is voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van (een) akelige gebeurtenis(sen). EMDR werd vroeger vooral toegepast bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Inmiddels is gebleken dat EMDR ook bij andere klachten effectief kan werken, zoals paniekaanvallen, onverwerkte rouw, onverwerkte herinneringen, angsten en fobieën, stress, verslavingen. Het gaat om ervaringen die in het hier en nu nog steeds invloed hebben. Meestal verwerken we nare gebeurtenissen vanzelf. Maar sommige gebeurtenissen zijn zo ingrijpend, dat het brein gewoonweg niet in staat is om het te verwerken.

Kortdurende therapie

EMDR is een kortdurende therapie vorm, waarbij de therapeut de cliënt helpt de herinneringen aan een traumatische gebeurtenis te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of zelfs helemaal te laten verdwijnen.
Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, zijn mensen vaak al na enkele sessies in staat om een andere betekenis aan de schokkende gebeurtenis te geven, m.a.w. het wordt steeds makkelijker om aan de schokkende gebeurtenis te denken.

Hoe werkt het?

Naar de resultaten van EMDR is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan en het wordt inmiddels wereldwijd toegepast binnen de reguliere gezondheidszorg. Er zijn verschillende manieren om een EMDR-sessie uit te voeren. Binnen mijn praktijk gebruik ik o.a. handbewegingen en klikjes. De klikjes hoor je via een koptelefoon, afwisselend links en rechts. Door de handbewegingen en klikjes vindt er stimulatie van je linker en rechter hersenhelft plaats. Door deze stimulatie wordt het brein geactiveerd om dat te doen wat het regelmatig van nature doet; efficiënte verbindingen leggen tussen de verschillende gebieden die zich in de hersenen bevinden, waardoor verwerking mogelijk wordt. Tijdens de sessie wordt je aandacht gestuurd naar de gebeurtenis waarvan je zo’n last hebt. Je brein krijgt de gelegenheid om de nare ervaring te verwerken en opnieuw in het brein op te slaan, maar nu met een minder emotionele lading.

Ik ben EMDR Master Practitioner en heb mijn EMDR opleiding gevolgd aan de Academie voor Integratieve Psychotherapie en bij BivT (Bijscholing Instituut voor Therapeuten). Ik ben aangesloten bij Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland en laat me jaarlijks bijscholen.

Quadrivium werkt samen met: www.hulpnaongeval.nl