(Loopbaan)Coaching

Gericht op ontwikkeling en doelgericht

Bij coaching gaat het minder om een verandering in je binnenwereld, zoals bij therapie. Coaching speelt zich af in het hier en nu en is vooral gericht op ontwikkeling. Coaching is een methode om mensen te begeleiden bij het bereiken van hun gewenste doel(en) of bij het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden, zowel privé als op het werk. Ieder coachingstraject is maatwerk en erop gericht dat jij van binnenuit weer de motivatie en kracht(bronnen) ervaart om jouw gewenste doelen te bereiken.

Levens- en werkvraagstukken

Coachingsvragen kunnen zeer divers zijn. In principe kun je iedere vraag waarmee jij rondloopt bij mij inbrengen. Coaching kan ingezet worden bij levensvraagstukken zoals “Wie ben ik? Wat wil ik nu eigenlijk met mijn leven?” Je kunt een coachingstraject ook gebruiken om helder te krijgen wat jouw sterke kanten zijn, hoe je je persoonlijke effectiviteit kunt vergroten, hoe je de balans werk en privé kunt realiseren, om beter te leren samenwerken of te leren omgaan met stress, tijdsdruk en prestatiedruk.

Vraag je je af of het werk dat je nu doet nog wel bij je past? Wil je je verder ontwikkelen en houd je van diepgang? Wil je iets anders doen, maar weet je niet wat, kijk dan ook bij Koerstraject en www.quadrivium-loopbaan.nl.