Persoonlijke effectiviteit

Ideale en praktische methodes

Een werknemer die beter in zijn vel zit, heeft meer plezier in zijn werk, presteert beter, is minder vaak ziek en heeft een positieve invloed op de collega’s om hem heen. Dat is voor iedereen prettig. De werknemer, de werkgever, collega’s en het thuisfront. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand zich belemmerd voelt in zijn persoonlijk functioneren. Soms lukt het de werknemer om het zelf op te lossen, alleen of met hulp van anderen binnen de organisatie. Soms ook niet, en dan kan een sluimerend probleem een enorm knelpunt worden, met uitval als mogelijk gevolg. Coaching en Integratieve psychotherapie biedt ideale en praktische methodes om medewerkers te ondersteunen om hun persoonlijke effectiviteit te vergroten.