Zakelijke markt

Goed werkgeverschap, de voordelen.........

Eén op de vijf werknemers in Nederland heeft last van psychische klachten, zoals depressie, burn-out of stress. Het gevolg is dat veel werknemers ziek thuis zitten. En daar zijn hoge kosten aan verbonden. Volgens onderzoekers werkzaam voor de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) gaat het in Nederland op jaarbasis om 20 miljard euro.

Deze verliespost kan worden teruggebracht als werkgevers hun zieke werknemers op gepaste wijze weer bij het arbeidsproces te betrekken. En dat gebeurt helaas te weinig. Liefst éénderde van de mensen die wegens psychische klachten thuis zit, hoort soms helemaal niets meer van zijn of haar werkgever. En hoe langer iemand ziek thuis zit, hoe geringer de kans op een goede en duurzame terugkeer in het arbeidsproces.

De juiste begeleiding

U daarentegen bent een betrokken werkgever, (lijn)manager of HR professional en zoekt goede begeleiding voor uw werknemer, zodat uw werknemer stap voor stap weer kan deelnemen aan het arbeidsproces, de persoonlijke effectiviteit van uw werknemer toeneemt en toekomstig uitval wordt voorkomen. Door mijn gecombineerde achtergrond als loopbaancoach en therapeut kan ik uw werknemer de juiste begeleiding bieden. Ook als u onverhoopt afscheid moet nemen van een werknemer, outplacementbegeleiding zoekt of als uw werknemer is vastgelopen in zijn loopbaan en twijfelt welke stappen hij moet nemen.